Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Információk

Alapítványi hozzájárulás

A szakközépiskolai szolgáltatások színvonalának biztosítására a szülők alapítványi hozzájárulás formájában támogatják iskolánkat.

A 2015-2016-es tanévtől kezdődően beiratkozott diákjainknak az alapítványi hozzájárulása 45.000,- Ft/év!

Képzési költségek-támogatások

 

Az Edutop Szakközép és Szakiskolában az első szakképzés megszerzése TANDÍJMENTES.
Sőt, az iskolafenntartó alapítványtól többféle támogatást is igénybe lehet venni.

Kinek tandíjmentes a szakképzés?

 • Nappali tagozaton TANDÍJMENTES annak a 25. életévét be nem töltött fiatalnak a képzése, aki még nem rendelkezik iskolarendszerben szerzett OKJ-s szakképesítéssel.
   
 • Esti tagozaton az első iskolarendszerű OKJ-s szakképesítést szerző felnőttek kapnak ugyan állami támogatást, de ez nem fedezi a teljes képzési költségüket. Képzésük tandíjmentes, de a jogszabályok értelmében költség-hozzájárulásként térítési díjat fizetnek. (Ez a térítésidíj a 2015-2016-os tanévben beiratkozott, első és második szakképesítést szerző esti tagzatos diákjainknak 60.000,- Ft/ félév./12.000 Ft./hó)

Mennyit fizet az a tanuló, aki már rendelkezik iskolarendszerben szerzett OKJ-s szakképesítéssel? 

 • A harmadik szakképesítésre készülőknek nappali tagozaton térítési díjat, esti tagozaton tandíjat kell fizetniük, mert oktatási költségeikhez nem igényelhet az iskola állami támogatást.
  A tanulói jogviszony minden más kedvezménye rájuk is vonatkozik.

   
 • Nappali és esti tagozaton KEDVEZMÉNYES TÉRÍTÉSI DÍJAT, ill. TANDÍJAT fizetnek azok a jelentkezők, akik korábban iskolarendszerben már igénybe vettek 100%-os állami támogatást.
   
 • Nappali tagozaton a kedvezményes térítési díj 90.000,- Ft/félév, mely – írásos kérelem benyújtása esetén – 15.000,- Ft/hó x 5 hó – részletekben is fizethető. (Aki szeptember 10-ig befizeti a teljes díjat egyösszegben, 15.000,- Ft kedvezményt kap)
  A szeptemberi tandíj-hozzájárulást – 15.000,- Ft – a regisztráció során kell befizetni, legkésőbb szeptember 1-ig.

   
 • Esti tagozaton a kedvezményes tandíj 60.000,- Ft/félév, mely – írásos kérelem benyújtása esetén – 12.000,- Ft/hó x 5 hó – részletekben is fizethető. (Aki szeptember 10-ig befizeti a teljes díjat egyösszegben, 12.000,- Ft kedvezményt kap)
  A szeptemberi tandíj-hozzájárulást – 12.000,- Ft – a regisztráció során kell befizetni, legkésőbb szeptember 1-ig.

   

Kinek tandíjmentes az EDUTOP –ban a nappali tagozatos képzés?

 

Nappali tagozaton tandíjmentes annak aki a beiratkozáskor legfeljebb 20 éves.(Jelenlegi törvényi szabályozás szerint!)

Esti tagozaton az első iskolarendszerű OKJ-s szakképesítést szerző felnőttek kapnak állami támogatást, de ez nem fedezi a teljes képzési költségüket. Képzésük tandíjmentes, de a jogszabályok értelmében költség-hozzájárulásként térítési díjat kell fizetniük

Kell-e fizetni az iskolában a nyelvoktatásért?

Iskolánk kiemelt céljának tartja, hogy az itt tanuló diákok – még a nappali tagozatos időszakuk alatt – hozzájuthassanak a céljuknak megfelelő nyelvoktatáshoz és lehetőség szerint legalább egy nyelvvizsgához.

A középiskolás évek alatt nem minden diák szerezte meg első vagy második nyelvvizsgáját, holott tudja, hogy a felsőfokú tanulmányaihoz, a szakképesítése megszerzéséhez, előnyös hazai vagy külföldi munkába állásához magabiztos nyelvtudás szükséges.


A használható nyelvtudás megszerzéséhez azonban csak, folyamatos nyelvtanulás vezet. 

·         Az iskolánkat fenntartó alapítvány minden nappali tagozatos diák tanrendjében 120 óra INGYENES NYELVOKTATÁST biztosít.

A plusz nyelvórák választása jelentősen hozzájárul az idegennyelvi készségek fejlesztéséhez, a használható nyelvtudás megszerzéséhez, a sikeres nyelvvizsgához.
Ez azt jelenti, hogy választható nyelvóra mindössze 500 Ft-os óradíjért.

Ez az óradíj a nappali/esti tagozatos diákjaink kedvezménye, mellyel az iskolafenntartó alapítvány az ő nyelvtudásukat segíti.

A nappali/esti tagozatos diákok számára tehát szinte korlátlanul választható nyelvóra mindössze 500 Ft-os óradíjért, melynek kiegészítő támogatását az iskolát fenntartó alapítvány fizeti minden edutopos diáknak.

Kell-e fizetni az iskolában a számítástechnika képzésért?

A hozzánk kerülő diákok mindegyike középiskolában már elsajátította az informatikai alapokat, mely kiegészül nálunk a szakképzésben szerzett újabb kompetenciákkal. Így például minden szakképzés tartalmazza azokat a modulokat, melyek az informatikai írástudás meglétét jelentik: számítógép-használat, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, internet-használat, prezentációs készségek. Ezek megfelelnek az ECDL START, ECDL FULL nemzetközi érvényességű számítástechnikai képesítés tartalmának.


Ezen informatikai ismeretek és készségek megszerzése iskolánkban INGYENES.
A vizsgadíj fizetésére pedig diákkedvezmény jár. Ha valaki ECDL, ECDL START vagy ECDL SELECT bizonyítványt is szerezni akar, akkor erre van lehetősége iskolánkban felkészülni.

 

Kell-e fizetni az iskolában a nappali tagozatos tanulóknak a számítástechnika képzésért?

 
     

Nem kell. Minden szakképzésünk tartalmazza azokat a modulokat, amelyek megfelelnek az ECDL START nemzetközi érvényességű számítástechnikai képesítés tartalmának. Ezen informatikai ismeretek és készségek megszerzése iskolánkban ingyenes.

Kell-e fizetni az internet használatért az iskolában?

 

Iskolánk minden nappali és esti tagozatos diákja jogosult INGYENES INTERNET használatra a kiírt nyitva tartási időben.

 

Tanulóink által igénybe vehető támogatások

 

Nappali és esti tagozatos tanulóink iskolánkban az alábbi támogatásokat vehetik igénybe: 

 • Állami támogatás a szakképzéshez a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (nappali, esti tagozat)

Ez egy kétéves szakképzés esetén – ha valaki az első szakképesítését szerzi – kb. 700 ezer forint állami támogatást jelent. Ezért tanácsoljuk tehát mindenkinek, hogy kár lenne kihagynia ezt a kétéves állami támogatást!

 • Alapítványi támogatás
  Az iskolánkat fenntartó alapítvány a képzés költségeihez jelentős támogatást nyújt. 
   
  • Szakképzési támogatás azon diákok számára, akik kedvezményes térítési díjat, ill. tandíjat fizetnek a kiegészítő tandíjat az iskolafenntartó alapítvány támogatja. Ez egy kétéves képzés esetén kb. 500 ezer forint alapítványi támogatást jelent.
    
  • Nyelvi képzés támogatása: minden nappali tagozatos diák 120 ingyenes nyelvórát kap, mellyel az alapítvány 84.000 forint/fő támogatást nyújt. Az a diák, aki az plusz nyelvórákat vesz igénybe az iskolafenntartó alapítvány kb. 30 ezer forint/fő kiegészítő támogatást nyújt.

 

  • Egészséges életmód: az alapítvány rendszeres, és ingyenes sport lehetőségeket biztosít tanulóink számára (Korzó Fitness edzés, uszoda, lovas edzés, gyalogtúra, tanulmányi kirándulás)
    
  • Könyvtári tagság
   A nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók egy éves könyvtártagsággal rendelkeznek, hogy tanulmányaikat szakirodalmi ismeretekkel egészíthessék ki.
    
  • Évenkénti szakmai kirándulás
   Minden évben iskolánk busz kirándulás keretében, szakmai látogatást szervez országunk kiemelkedő üzemébe. (Opel gyár, Mercedes-Benz gyár, Suzuki gyár)
    
  • Kultúrprogramok, ismeretterjesztő programok
   Tanulóinknak rendszeresen szervezünk, múzeum látogatásokat, színházi előadásokat alapítványi támogatással (pl. Budapest, Erkel Színház, Opera kaland előadásai)
    

Érdemes tehát minden fiatalnak és felnőttnek mérlegelni a fentieket és döntése során azt is figyelembe venni, hogy milyen képzési formában veheti igénybe a legmagasabb összegű állami vagy alapítványi támogatást.

 

Kell-e a vizsgákért fizetni?


Nyelvvizsgára jelentkező tanulóink fizetik a vizsga mindenkori listaár szerinti díját.

Az első szakképesítést szerző nappali tagozatos diákoknak az első OKJ-s vizsga ingyenes. Ők mindössze 12.000 Ft szolgáltatási díjat fizetnek.

A költségtérítést / tandíjat fizető nappali vagy esti tagozatos diákok OKJ-s vizsga díjának várható összegét (jelenlegi törvényi szabályozás szerint!) 40.000 Ft-ra mérsékeltük, a fennmaradó részt az alapítvány átvállalja. A vizsgadíjat a vizsgára való jelentkezéskor kell befizetni.

 

Hányféle támogatást vehet igénybe az aki nappali tagozaton tanul a Edutop-ban?

 
     

- állami támogatást
- alapítványi szakképzési támogatást
- alapítványi támogatást a nyelvi képzéshez
- alapítványi támogatást a egészséges életmódhoz.
- alapítványi támogatást egy éves könyvtártagsághoz
- ingyenes Europass bizonyítvány

 

Az évenkénti belföldi szakmai kirándulások díja az osztályfőnökök és a tanulókkal történt előzetes egyeztetést követően kerül meghatározásra

Ha további kérdései merülnek fel iskolánkkal kapcsolatban, nyugodtan vegye fel velünk a kapcsolatot, állunk rendelkezésére!